ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤάξη: Γ’1                                                                                          

Δασκάλα: Γεωργία Δημητρίου                                                                                     
                                              
                                                                                 
                                                                                                           Σχολική χρονιά  : 2014- 2015 
Ταμιευτήριο: Δευτέρα 7:30 – 7:45 π.μ
Επισκέψεις γονέων :  Δευτέρα:  12:30-1:05


 
     
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΤΡΙΤΗ
     ΤΕΤΑΡΤΗ
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
7:45-8:25
 
Γλώσσα και Πολιτισμός 
Γλώσσα και Πολιτισμός 
Μαθηματικά 
Θρησκευτικά 
Γλώσσα και Πολιτισμός 
 
8:25-9:05
 
Γλώσσα και Πολιτισμός 
Γλώσσα και Πολιτισμός 
Μουσική 
Γνωρίζω τον κόσμο μου 
Γλώσσα και Πολιτισμός 
 
9:05-9:25
   Δ            Ι           Α              Λ               Ε             Ι              Μ             Μ             Α
 
9:25-10:05
 
Μαθηματικά 
Μαθηματικά 
 Εμπέδωση
Τέχνη 
Μαθηματικά 
 
10:05-10:45
 
Φυσική Αγωγή  
Μαθηματικά 
 Γνωρίζω τον κόσμο μου
Τέχνη 
Θρησκευτικά 
 
10:45-11:00
  Δ            Ι           Α              Λ               Ε             Ι              Μ             Μ            Α 
 
 
11:00-11:40
Εμπέδωση 
Μουσική 
Γλώσσα και Πολιτισμός    
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία 
Αγωγή Ζωής 
 
11:40-12:20
 
Ιστορία 
Φυσική Αγωγή  
Γλώσσα και Πολιτισμός 
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία 
Αγωγή Ζωής 
 
12:20-12:30
   Δ            Ι           Α              Λ               Ε             Ι              Μ             Μ             Α
 
12:30-1:05
 
Αγγλικά 
Εμπέδωση 
Ιστορία 
Αγγλικά 
Εμπέδωση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου