Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων- 2

Στο παιχνίδι αυτό καλούμαστε να επιλέξουμε το μεγαλύτερο από τα κλάσματα που παρουσιάζονται κάθε φορά.

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-dolphin-racing-fractions


 

Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων

Στο δεύτερο επίπεδο αυτού του παιχνιδιού καλούμαστε να συγκρίνουμε τους κλασματικούς αριθμούς που παρουσιάζονται. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται σε αρκετές περιπτώσεις να αξιοποιήσουμε την έννοια της ισοδυναμίας κλασμάτων.

http://www.fuelthebrain.com/Game/play.php?ID=47


 

Υπολογισμός μέρους ενός συνόλου

Το εφαρμογίδιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης στον υπολογισμό ενός μέρους του συνόλου (π.χ.  τα  4/5 του 30).

http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/144/fractions_of_numbers


 

Ισοδύναμα κλάσματα -2

Στο παιχνίδι αυτό καλούμαστε να τοποθετήσουμε τα κλασματα  στην   αριθμητική γραμμή. Για να το επιτύχουμε, χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις, να βρουμε ισοδύναμα κλάσματα (π.χ. το 1/4  είναι ισοδύναμο με τα  2/8)   .


http://www.fractionmonkeys.co.uk/activity/ 

Iσοδύναμα κλάσματα

Στο εφαρμογίδιο αυτό καλούμαστε  να τοποθετήσουμε στην ίδια ομάδα τις αναπαραστάσεις κλασματικών αριθμών που παρουσιάζουν τον ίδιο αριθμό, λαμβάνοντας υπόψη ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα.

http://www.mathplayground.com/Triplets/Triplets.html

 

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Αφαίρεση τριψήφιων αριθμών

Στο παιχνίδι αυτό εξασκούμαστε σε αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών. Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των αριθμών σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Στο δεύτερο και στο τρίτο επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται μαθηματικές πράξεις αφαίρεσης με χάλασμα δεκάδας ή εκατοντάδας

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games?page=2


 

Πρόσθεση τριψήφιων αριθμών

Στο παιχνίδι αυτό εξασκούμαστε σε προσθέσεις τριψήφιων αριθμών. Το εφαρμογίδιο  μας δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των προσθετέων σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Στο πρώτο επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται μαθηματικές πράξεις πρόσθεσης χωρίς υπερπήδηση. Στο δεύτερο επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται μαθηματικές πράξεις πρόσθεσης με υπερπήδηση.

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games

 

Νοεροί υπολογισμοί αθροίσματος ή διαφοράς

Στο παιχνίδι αυτό καλούμαστε να υπολογίσουμετα αθροίσματα στην πυραμίδα πρόσθεσης. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου δυσκολίας.

http://www.primaryresources.co.uk/online/bricks2.swf


 

Σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 10 000

Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε το επίπεδο 3 ώστε να παρουσιάζονται τετραψήφιοι αριθμοί. Στο παιχνίδι αυτό, καλούμαστε να επιλέξουμε τα φρούτα με το σύμβολο της ανισότητας που ταιριάζει κάθε φορά.
 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/FSCompareNumbers.htm

 
 

Στρογγυλοποίηση αριθμών

Στρογγυλοποιούμε αριθμούς στην πλησιέστερη δεκάδα ή εκατοντάδα και ελέγχουμε την απάντησή μας.http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=FunctionWheelv6


 
 

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

σύνθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 10 000

Αναπαριστούμε τον ίδιο αριθμό με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό υλικό Dienes.

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html


 

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Αφαίρεση Αριθμών

Χρησιμοποιούμε το εφαρμογίδιο για την αφαίρεση αριθμών ως εξής:
Σκεφτόμαστε μια εξίσωση αφαίρεσης και στη συνέχεια αναπαριστούμε τον μειωτέο και στη συνέχεια αφαιρούμε κύβους (ίσους με τον αφαιρετέο) ρίχνοντάς τους στο καλάθι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Στην περίπτωση όπου οι μονάδες του μειωτέου είναι λιγότερες από τις μονάδες του αφαιρετέου (π.χ. 54 – 8, όπου 4 < 8) το εφαρμογίδιο επιτρέπει το χάλασμα μιας δεκάδας σε δέκα μονάδες. Για να το πετύχουμε αυτό, μεταφέρουμε μια δεκάδα στον χώρο των μονάδων.

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
 
 
 
 
 

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Φάλαινες -

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τις φάλαινες. Πατώντας στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πληροφοριακό υλικό για το απειλούμενο αυτό είδος, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και ήχους δελφινιών και ηλεκτρονικά παιχνίδια .


 

Εξάσκηση στα κλάσματα

Στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν θα πρέπει να επιλέξετε πατώντας πάνω την εικόνα που ταιριάζει με το κλάσμα που αναγράφεται.
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/fractionSet.htm

 και

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm
 

Παιχνίδι με τα κλάσματα


Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν πέντε επίπεδα. Εμείς χρησιμοποιούμε τα επίπεδα 1-3.  Στο επίπεδο 1 πρέπει απλά να πληκτρολογήσετε τον αριθμό των παιδιών έτσι ώστε όλοι να πάρουν ίσο κομμάτι πίτσα και η πίτσα θα  κοπεί σε κομμάτια. Στο επίπεδο 2 σύρετε τις κλασματικές ράβδους έτσι ώστε  να ολοκληρωθεί μια ολόκληρη ράβδος. Στο επίπεδο 3 θα πρέπει να μετρήσετε τον αριθμό των σκιασμένων επιφανειών και το συνολικό αριθμό των τετραγώνων, και  στη συνέχεια να γράψετε τι μέρος (κλάσμα) είναι σκιασμένο (χρησιμοποιήστε μια κάθετο για να γράψετε το κλάσμα, π.χ. 1/4).http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/fractions/index.htm


 

Εφαρμογίδιο για εναδικά κλάσματα ως μέρος συνόλου

Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε αν θα χρησιμοποιηθούν δεύτερα ή/και τέταρτα για το χρωμάτισμα της σημαίας

http://resources.oswego.org/games/fractionflags/fractionflags.html
 

 
 
 
 
 
 

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση 2

Παίζοντας εξασκούμαι σε πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης . Επιλέγω το δέντρο με τον πίνακα που θέλω να εξασκηθώ και συμπληρώνω τα κουτιά.
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/tabletrees.html
 

εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση

Ώρα για να τρυπήσουμε τα μπαλόνια με τη σειρά αρχίζοντας από αυτό που δίνει το μικρότερο γινόμενο !http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/numberballoons/NumberBalloons_times_level1.htm
 

Παιχνίδι πολλαπλασιασμού 1

Στο παιχνίδι αυτό πρέπει να εντοπίσουμε τα πολλαπλάσια συγκεκριμένου αριθμού, αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις (“options”) στην αρχική σελίδα.
Πατώντας την επιλογή "options" , στη συνέχεια επιλέγουμε ποιανού αριθμού θέλουμε να βρούμε τα πολλαπλάσια ( "click multiples of ") καθώς και την ταχύτητα που θέλουμε να εμφανίζονται οι αριθμοί.http://www.smarttutor.com/wp-content/uploads/games/sleeboz_game3%20-%20Stampede.swf