Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Αφαίρεση τριψήφιων αριθμών

Στο παιχνίδι αυτό εξασκούμαστε σε αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών. Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των αριθμών σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Στο δεύτερο και στο τρίτο επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται μαθηματικές πράξεις αφαίρεσης με χάλασμα δεκάδας ή εκατοντάδας

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games?page=2


 

Πρόσθεση τριψήφιων αριθμών

Στο παιχνίδι αυτό εξασκούμαστε σε προσθέσεις τριψήφιων αριθμών. Το εφαρμογίδιο  μας δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των προσθετέων σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Στο πρώτο επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται μαθηματικές πράξεις πρόσθεσης χωρίς υπερπήδηση. Στο δεύτερο επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται μαθηματικές πράξεις πρόσθεσης με υπερπήδηση.

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games

 

Νοεροί υπολογισμοί αθροίσματος ή διαφοράς

Στο παιχνίδι αυτό καλούμαστε να υπολογίσουμετα αθροίσματα στην πυραμίδα πρόσθεσης. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου δυσκολίας.

http://www.primaryresources.co.uk/online/bricks2.swf


 

Σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 10 000

Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε το επίπεδο 3 ώστε να παρουσιάζονται τετραψήφιοι αριθμοί. Στο παιχνίδι αυτό, καλούμαστε να επιλέξουμε τα φρούτα με το σύμβολο της ανισότητας που ταιριάζει κάθε φορά.
 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/FSCompareNumbers.htm

 
 

Στρογγυλοποίηση αριθμών

Στρογγυλοποιούμε αριθμούς στην πλησιέστερη δεκάδα ή εκατοντάδα και ελέγχουμε την απάντησή μας.http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=FunctionWheelv6