Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Ευθύς και πλάγιος λόγος - Το πιο γλυκό ψωμί


Ευθύς Λόγος
Ευθύς λέγεται ο λόγος  μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως τα είπε. Π.χ: 
- Θα φύγω σε λίγο. 
- Γιατί; 
- Θυμήθηκα πως έχω κάποια δουλειά. 
- Εντάξει, τα λέμε άλλη φορά.

Πλάγιος λόγος
Πλάγιος λόγος λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου έμμεσα, δηλαδή όχι ακριβώς όπως τα είπε αλλά όπως μας τα μεταφέρει ένα τρίτο πρόσωπο. Π.χ.: 
Ο Γιάννης τον ρώτησε γιατί φεύγει. 
Εκείνος απάντησε πως έχει κάποια δουλειά.

Για να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: 
  1. Προσθέτουμε τα ονόματα των προσώπων,
  2. Βάζουμε συνδέσμους για να ενώσουμε τις προτάσεις
  3. Χρησιμοποιούμε ρήματα όπως "ρώτησε", "απάντησε", "είπε" κ.ά.
  4. Αλλάζουμε το πρόσωπο των ρημάτων από πρώτο σε τρίτο.
  5. Παραλείπουμε τις παύλες.
Π.χ.:
Ευθύς λόγος: - Έχεις πολλή δουλεία; 
Πλάγιος λόγος: Ο Δημήτρης τον ρώτησε αν έχει πολλή δουλειά.
"ο Δημήτρης", "τον" (δηλαδή αυτόν) >>> μπαίνουν τα πρόσωπα 
"αν" >>> μπαίνει ο σύνδεσμος που ενώνει τις προτάσεις 
"ρώτησε" >>> το ρήμα που χρησιμοποιούμε 
το ρήμα "έχεις" >>> μπαίνει σε τρίτο πρόσωπο "έχει"

Προσοχή:
Στον ευθύ λόγο τα λόγια ενός προσώπου μπορεί να είναι μέσα σε εισαγωγικά («»), ενώ προηγείται διπλή τελεία (:). Στην περίπτωση αυτή όταν μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, παραλείπουμε τα εισαγωγικά και τη διπλή  τελεία, ενώ κάποιες λέξεις μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το νόημα. Π.χ.:
Ευθύς λόγος: Ο δάσκαλος είπε: «Ανοίξτε τα βιβλία σας». 
Πλάγιος λόγος: Ο δάσκαλος είπε ν' ανοίξουν τα βιβλία τους.


Πηγή  e τάξη
       

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Εννοιολογικοί χάρτες

Φτιάχνουμε εννοιολογικούς χάρτες πατώντας στη διεύθυνση:

https://bubbl.us/

Πώς εργαζόμαστε
1.      Συνδεόμαστε στο Internet και στην εφαρμογή https://bubbl.us/. Επιλέγουμε ως γλώσσα εργασίας τα ελληνικά και στο κίτρινο τετράγωνο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το  θέμα του χάρτη μας π.χ.  το όνομα του Οδυσσέα.

2.      Με το πλήκτρο Control+ Enter δημιουργούμε γύρω από το όνομα του Οδυσσέα κουτάκια με όλες τις περιπέτειές του και με τον ίδιο τρόπο σε επόμενο κουτάκι λέξεις-κλειδιά για αυτές. Όταν τελειώσουμε επιλέγουμε Export στην οθόνη εργασίας και αποθηκεύουμε την εργασία μας ως εικόνα ή την εκτυπώνουμε απευθείας.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων- 2

Στο παιχνίδι αυτό καλούμαστε να επιλέξουμε το μεγαλύτερο από τα κλάσματα που παρουσιάζονται κάθε φορά.

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-dolphin-racing-fractions


 

Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων

Στο δεύτερο επίπεδο αυτού του παιχνιδιού καλούμαστε να συγκρίνουμε τους κλασματικούς αριθμούς που παρουσιάζονται. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται σε αρκετές περιπτώσεις να αξιοποιήσουμε την έννοια της ισοδυναμίας κλασμάτων.

http://www.fuelthebrain.com/Game/play.php?ID=47


 

Υπολογισμός μέρους ενός συνόλου

Το εφαρμογίδιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης στον υπολογισμό ενός μέρους του συνόλου (π.χ.  τα  4/5 του 30).

http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/144/fractions_of_numbers


 

Ισοδύναμα κλάσματα -2

Στο παιχνίδι αυτό καλούμαστε να τοποθετήσουμε τα κλασματα  στην   αριθμητική γραμμή. Για να το επιτύχουμε, χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις, να βρουμε ισοδύναμα κλάσματα (π.χ. το 1/4  είναι ισοδύναμο με τα  2/8)   .


http://www.fractionmonkeys.co.uk/activity/ 

Iσοδύναμα κλάσματα

Στο εφαρμογίδιο αυτό καλούμαστε  να τοποθετήσουμε στην ίδια ομάδα τις αναπαραστάσεις κλασματικών αριθμών που παρουσιάζουν τον ίδιο αριθμό, λαμβάνοντας υπόψη ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα.

http://www.mathplayground.com/Triplets/Triplets.html