Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Σημαντική Ανακοίνωση

Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες,

σας υπενθυμίζω τη Δευτέρα να φέρετε μαζί σας τα βιβλία και τα τετράδια της γεωγραφίας και των θρησκευτικών.


Περάστε ξανά από τη ζουζουνοπαρέα για να διαβάσετε το νέο παραμύθι και να παίξετε το νέο παιχνίδι που θα αναρτηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ευχαριστώ,
 Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε
η δασκάλα σας

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία - Γιάννης Σαββιδάκης - Φίλοι κολλητοί - Ρήματα σε -ω


Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών (2)

Καλούμαστε να επιλέξουμε ποιες μαθηματικές προτάσεις έχουν ως αποτέλεσμα έναν συγκεκριμένο αριθμό.


http://www.sadlier-oxford.com/math/enrichment/gr2/ch5/0205.htm
 
 

Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών (1)

Χρησιμοποιούμε 3 δεδομένους αριθμούς, για να σχηματίσουμε μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης.
 
 
http://www.sadlier-oxford.com/math/enrichment/gr1/ch3/0103b.htm

Αφαίρεση αριθμών μέχρι το 100

Εξασκούμαστε με αφαιρέσεις αριθμών σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Επιλέγουμε τα επίπεδα 4, 5 και 6.http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_subtraction.htm
 

Αφαίρεση αριθμών


Υπολογίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στον χρόνο του πρώτου και του δεύτερου αθλητή.

     http://www.iboard.co.uk/iwb/Hare-Race-How-much-faster-Seconds-100-2626  

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 100

Εξασκούμαστε με προσθέσεις αριθμών μέχρι το 100 σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας:

Επίπεδο 1: Πρόσθεση διψήφιων αριθμών χωρίς υπερπήδηση δεκάδας (άγνωστο το άθροισμα)

Επίπεδο 2: Πρόσθεση διψήφιων αριθμών χωρίς υπερπήδηση δεκάδας (άγνωστος ο ένας προσθετέος)
Επίπεδο 3: Πρόσθεση διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο αριθμό

Επίπεδο 4: Πρόσθεση διψήφιων αριθμών

http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923

 

Πυραμίδα Πρόσθεσης

Το άθροισμα δύο αριθμών που βρίσκονται σε γειτονικά κουτιά πρέπει να γραφτεί πάνω από αυτά. Το πρώτο επίπεδο (“easy”) περιλαμβάνει πρόσθεση αριθμών με άθροισμα μέχρι το 20. Το δεύτερο επίπεδο (“medium”) περιλαμβάνει πρόσθεση αριθμών με άθροισμα μέχρι το 100.
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/pyramid.html
 

Πρόσθεση αριθμών

Αναπαριστούμε μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης με κύβους Dienes. Για διψήφιους αριθμούς ρυθμίζουμε τον αριθμό των στηλών.

 
 
 
                                 Columns=2 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html 
 
                                          
 
 

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Παιχνίδι ορθογραφίας

 

Παιχνίδι ορθογραφίας

Βοηθώ τα ΕΙ και τα ΟΙ να βρουν τη θέση τους πατώντας πάνω στην εικόνα


http://www.slideboom.com/presentations/617760

 

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 1000

Εξασκούμαστε με δραστηριότητες σύγκρισης και σειροθέτησης τριψήφιων αριθμών. 
 http://www.learnalberta.ca/content/me3usa/flash/index.html?goLesson=5


 
 


Σύγκριση και σειροθέτηση αριθμών μέχρι το 1000 -Ενότητα 1

Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε το εύρος των αριθμών που παρουσιάζονται να είναι από το 1 μέχρι το 1000. Στη συνέχεια, βάζουμε στη σειρά τους αριθμούς που εμφανίζονται, αρχίζοντας από τον μικρότερο.

 

http://www.ictgames.com/sasNumberSort/index.html